Клас пожежної небезпеки

Завантаження погоди...

Мета та основні напрямки діяльності і розвитку підприємства

 • ведення лісового господарства, охорона та захист лісу, раціональне використання та відтворення лісів;
 • проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;
 • здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення малопродуктивних земель;
 • організація лісонасінневої справи і лісових розсадників;
 • збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції;
 • поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів;
 • охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях і інших лісо порушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісо порушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства;
 • охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників;
 • облік лісових користувань;
 • контроль за дотриманням правил полювання;
 • здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;
 • виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;
 • облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі, розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв;
 • проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначення до рубки, проведення рубок з дотриманням діючих настанов та правил;
 • забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;
 • складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів. Подання їх по підлеглості по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню;
 • визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження;
 • популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів та захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів;
 • здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
 • торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів;
 • проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрих кодового маркування;
 • розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва;
 • інші види діяльності, що впливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.