Клас пожежної небезпеки

Завантаження погоди...

Коротка довідка

Ліс – це екологічний каркас природи, один із визначальних елементів стратегії економічного розвитку держави. Тому цей потенціал треба не тільки ефективно використовувати, а й щоденно доглядати, примножувати.

На площі 28939 га розкинулись лісові масиви державного підприємства «Кременецьке лісове господарство», надзвичайно цікавого мальовничого природного куточка Волині, неповторного за своєю красою, «Малої Швейцарії», як влучно характеризують Кременеччину в народі.

Вкриті лісовою рослинністю землі підприємства становлять 29051 га, в тому числі лісові культури – 20515 га.

Кременецький лісгосп заснований 1939 року, після возз’єднання західних областей з УРСР. Лісгосп організовано на базі державних, приватновласницьких і церковних лісів, загальною площею майже 20,2 тисяч гектарів. Територія лісів підприємства належить до Волинсько-Подільського підвищення західного лісостепу. За характером рельєфу поділяється на дві різко відмінні частини: північну, що представлена Кременецькими горами, які входять до складу Волинсько-Подільского плато, та південну, що належить до північної частини Поділля, по якій проходить низина від Рави-Руської до Шепетівки.

ДП «Кременецький лісгосп» розташований в північній частині Тернопільської області на території Кременецького, Шумського, Лановецького та частини Збаразького районів.

Пріоритетним напрямком розвитку лісового господарства Кременеччини на поточний період і на перспективу залишається створення нових високопродуктивних насаджень у лісовому фонді, ефективне проведення рубок формування і оздоровлення лісів, створення захисних лісових насаджень на непридатних для сільськогосподарського використання землях для поступового доведення лісистості регіону до оптимальної.

Держлісгосп є багатогалузевим підприємством. Важлива увага приділяється веденню мисливського господарства. При цьому одним із найголовніших завдань є максимальне використання мисливських угідь, доведення чисельності тварин до оптимальної, яка, в свою чергу, не завдасть відчутної шкоди лісовому й мисливському господарству. В лісництвах під угіддя виділено відтворювальні ділянки з кращими кормовими й захисними властивостями для основних видів мисливської фауни.

З метою збереження цінних деревних порід та відтворення тваринного світу, на підприємстві створено природоохоронні об’єкти загальною площею 8027 га. Найцінніші висопродуктивні деревостани, історичний досвід ведення лісового господарства зосереджено в лісовому заказнику загальнодержавного значення «Суразька дача», площею 3864 га, корінні насадження якого є унікальними в лісовому фонді України. 

 

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

 

№ п/п

Лісництво

Адмiністративні райони

Площа, га

1

Вишнівецьке
смт. Вишнівець

Збаразький
Лановецький

Разом

2528,5
145,8

2674,3

3

Стіжоцьке
с. Стіжок

Шумський

Разом

5309,6

5309,6

4

Забарівське
с. Жолобки

Шумський

Разом

3146,0

3146,0

5

Підлісецьке
с. Підлісці

Кременецький

Разом

3559,3

3559,3

6

Лановецьке
м. Ланівці

Лановецький
Збаразький
Шумський
Разом

2504,7
88,0
313,9
2906,6

7

Почаївське
м. Почаїв

Кременецький

Разом

2873,0

2873,0

8

Суразьке
с. Сураж

Шумський

Разом

4906,8

4906,8

Разом по лісгоспу

29036,4

В т.ч. по адмінрайонах:
Кременецький
Лановецький
Збаразький
Шумський


8257,0
2650,5
2616,5
15512,4

 

Природно-кліматичні умови

Згідно з лісорослинним районуванням, територія лісгоспу входить до Волино-Подільської височини в межах західного лісостепу.

Клімат району розташування лісгоспу – помірно-континентальний із м’якою зимою й теплим літом.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, є ранні осінні й пізні весняні заморозки, проливні дощі, буреломи й вітровали.

Територія лісгоспу за характером поверхні і геоморфологічних особливостей входить у 3 геоморфологічні райони, що є частинами Волино-Подільської височини.

Найменування показників

Одиниці вимірювання

Значення

Дата

1. Температура повітря:

- середньорічна

градус

+7,2о С

- абсолютна максимальна

градус

+35 о С

- абсолютна мінімальна

градус

-32 о С

2. Кількість опадів на рік

мм

596

3. Тривалість вегетаційного періоду

днів

175

4. Пізні весняні заморозки

24.05

5. Перші осінні заморозки

16.09

6. Середня дата замерзання рік

10.12

7. Середня дата початку паводку

25.03

8. Сніговий покрив:

- товщина

см

8-10

- час появи

20.12

- час сходження у лісі

26.03

9. Глибина промерзання ґрунту

см

60

10. Напрям панівних вітрів за сезонами:

- зима

румб

Пнз

- весна

румб

Пдз

- літо

румб

Пдз

- осінь

румб

Пнз

11. Середня швидкість панівних вітрів за сезонами:

- зима

м/сек

6,1

- весна

м/сек

5,7

- літо

м/сек

4,1

- осінь

м/сек

4,8

12. Відносна вологість повітря за сезонами:

- зима

%

85

- весна

%

80

- літо

%

71

- осінь

%

79

1. Геоморфологічний район – Бродівська зандрова долина («Мале Полісся»), куди входить північно-західна частина Білокриницького лісництва (кв. 1-18) і частина Волинського, Забарівського й Суразького лісництв із дерново-підзолистими ґрунтами.

2. Гологоро-Кременецький низькогірний район Поділля. Цей район ще називають Гологоро-Кременецьким горбогір’ям, яке є високо піднятою (понад 400 м) вододільною смугою північного краю Поділля. Високі абсолютні позначки поверхні, раптовий спад рівня на північ у поєднанні з інтенсивним його розчленуванням у минулому, створюють враження гірського рельєфу. Тому східну частину гряди від р. Іква на заході до р. Збитеньки на північному сході часто називають Кременецькими горами. На території гряди інтенсивно розвиваються сучасні фізико-географічні процеси (зсуви, обвали, карстово-суфозіційні явища).

Густота ярково-балкової мережі становить 1,1-1,4 км/км і є найбільшою в області.

Цей геоморфологічний район розміщений на північ від лінії Почаїв-Кременець-Угорськ-Кути, куди і входить частина території Почаївського, Кременецького, Білокриницького, Волинського, Забарівського і Суразького лісництв, в основному, з сірими і дерновими ґрунтами.

На південь від вказаного Гологоро-Кременецького району починається геоморфологічний район – Тернопільське плато. Поверхня плато плоска або хвиляста, розчленована верхів’ями рік Горинь, Іква і їх притоками, і представлена, в основному, сірими лісовими, чорноземами (опідзоленими і карбонатними) і дерновими ґрунтами. До цього геоморфологічного району входить повністю територія Вишнівецького, Лановецького і частина площ Почаївського, Кременецького і Забарівського лісництв. 

Кліматичні показники

Основні типи і види ґрунтів: сірі лісові (48,7 %), дернові (25,2 %), підзолисті (19,3%).

Глибоке розчленування території лісгоспу річковою і ярково-балковою сіткою, велика площа схилів, інтенсивна оранка схилових земель і безсистемний випас худоби впродовж тривалого періоду створили умови для розвитку процесів ерозії.

Змиті ґрунти на території лісгоспу становлять 1634 га (5,6 %), в тому числі: слабо змиті – 1342,7 га (4,6 %), середньо змиті – 263,9 га (0,9 %), сильно змиті – 27,4 га (0,1 %). 

Поділ лісів на категорії

Категорія лісів

Площа за даними лісовпорядкування

га

%

Ліси природоохоронного,наукового,історико-культурного призначення

Національні природні парки (зона регульованої рекреації)

2804,1

9,7

Національні природні парки (господарська зона)

2954,4

10,2

Заповідні лісові урочища

14,5

0,1

Пам'ятки природи

94,0

0,3

Заказники

6359,3

21,9

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати

13,0

-

Разом по категорії лісу

12239,3

42,2

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Ліси у межах населених пункті

40,2

0,1

Лісопаркова частина лісів зелених зон

195,9

0,7

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

2911,6

10,0

Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон

104,7

0,4

Разом по категорії лісу

3252,4

11,2

Захисні ліси

Ліси протиерозійні

614,6

2,1

Ліси уздовж смуг відведення залізниць

121,0

0,4

Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

178,2

0,6

Ліси уздовж річок, навколо озер,водоймищ та інших водних об'єктів

120,7

0,4

Разом по категорії лісу

1034,5

3,5

Експлуатаційні ліси

12510,2

43,1

Всього по лісгоспу

29036,4

100,0

Розподіл вкритих лісом земель за основними переважаючими породами

Переважаючі породи

Площа, га

%

Сосна

9277,7

34,8

Ялина

649,3

2,4

Модрина

474,8

1,8

Дуб високостовбурний

9243,5

34,7

Дуб червоний

1100,3

4,1

Граб

1932,9

7,3

Ясен

1597,2

6,0

Клен

596,5

2,2

Береза

1045,6

3,9

Вільха

410,7

1,6

Осика

28,5

0,1

Інші породи

295,3

1,1

Всього по лісгоспу

26652,3

100,0

 

Розподіл вкритих лісом земель за групами віку

 

Група віку

Площа, га

%

Молодняки

5223,9

19,6

Середньовікові

14338,9

53,8

Пристигаючі

3944,5

14,8

Стиглі та перестійні

3145,0

11,8

Всього по лісгоспу

26652,3

100,0

 

Розподіл вкритих лісом земель за бонітетами

 

Бонітет

Площа, га

%

1 б і вище

2398,7

9,0

7622,6

28,6

1

11194,0

42,0

II

4211,1

15,8

Ш

1119,3

4,2

1V

106,6

0,4

V

0,0

0,0

V а

0,0

0,0

Всього по лісгоспу

26652,3

100,0

 

Розподіл вкритих лісом земель за повнотами

 

Повнота

Площа, га

%

03

53,3

0,2

04

159,9

0,6

05

693,0

2,6

06

2771,8

10,4

07

9701,5

36,4

08

8075,6

30,3

09

4690,8

17,6

1.0

506,4

1,9

Всього по лісгоспу

26652,3

100.0

Загальний запас деревостанів – всього 6516,26 тис. куб.м, в т.ч. середній запас на 1 га. вкритих лісом земель 244 куб.м. Кількість лісництв – 8. Кількість майстерських дільниць – 41 Рубки проведені на площі 1154 га. 

Організація території лісового фонду

До складу ДП «Кременецький лісгосп» входить 8 лісництв, які складаються з 41 майстерської дільниці.

В тому числі по лісництвах:

  • Вишнівецьке лісництво – 4 майстерські дільниці. Середня площа майстерської дільниці – 668,8 га
  • Стіжоцьке лісництво – 5 майстерських дільниць. Середня площа майстерської дільниці – 1061,9 га
  • Забарівське лісництво – 5 майстерських дільниць. Середня площа майстерської дільниці – 629,2 га
  • Підлісецьке лісництво – 7 майстерські дільниці. Середня площа майстерської дільниці – 508,5 га
  • Лановецьке лісництво – 5 майстерських дільниць. Середня площа майстерської дільниці – 581,4 га.
  • Почаївське лісництво – 5 майстерських дільниць. Середня площа майстерської дільниці – 574,6 га
  • Суразьке лісництво – 5 майстерських дільниць. Середня площа майстерської дільниці – 817,8 га