Клас пожежної небезпеки

Завантаження погоди...

Відомість ОЦЗЛ

ОЦЗЛ1:Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональних рівнях. Природо-заповідні території

Лісництво № сх. Квартал, виділ Площа, га Породний склад Вік Примітка
- - - - - - -

ОЦЗЛ2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях

Лісництво № сх. Квартал, виділ Площа, га Породний склад Вік Примітка
Суразьке 1 39 – 174 3864 Лісові насадження - Лісовий заказник загальнодержавного значення «Суразька дача»

ОЦЗЛ3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотипи

Лісництво № сх. Квартал, виділ Площа, га Породний склад Вік Примітка
Вишнівецьке 2 52(8;11;25) 9,7 - - Ботанічний заказник місцевого значення «Колодно 1»
Вишнівецьке 3 55(2;2.1;3;7;20;21) 8,7 - - Ботанічний заказник місцевого значення «Колодно 1»
Вишнівецьке 4 22(13) 1,9 10Бкл+Яз 150 Памятка природи місцевого значення, ботанічний заказник «Чайчинецька бучина»
Вишнівецьке 5 54(1 – 6;16;18) 27,9 - - Ботанічний заказник місцевого значення «Колодно 2»
Стіжоцьке 6 20;21(віс;1) 61 - - Ботанічний заказник місцевого значення «Стіжоцькі чорниці 1»
Стіжоцьке 7 9 (всі) 41 - - Ботанічний заказник місцевого значення «Стіжоцькі чорниці 2»
Стіжоцьке 8 42 (2) 13 10Сз+Гз 90 Памятка природи місцевого значення, ботанічний заказник «Антонівецький сосняк»
Стіжоцьке 9 34 (1 – 1.4;5) 23 Лісові насадження - Чорниця звичайна
Ланівецьке 10 60(1 – 4) 14,5 Лісові насадження - Заповідне урочище «Бирезина»
Ланівецьке 11 22(4) 4 4Бкл(85)3Бкл(55) 85 Памятка природи, лісові генетичні резервати основних лісоутворюючих порід
Ланівецьке 12 18(10) 1,6 4Мд3яз2Яв1Гз 105 Памятка природи, лісові генетичні резервати основних лісоутворюючих порід
Суразьке 13 28(6) 4,5 7Дз3Сз+Гз 205 Памятка природи, лісові генетичні резервати основних лісоутворюючих порід

ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об’єктів

Лісництво № сх. Квартал, виділ Площа, га Породний склад Вік Примітка
Стіжоцьке 14 24(1;2;8;9;10;12 – 15;18 – 21. 24,7 Лісові насадження - ОЗЛД. Беррегозахистні лісові ділянки.
Стіжоцьке 15 57(7;14) 3,5 Лісові насадження - ОЗЛД. Захистні насадження у ярах, балках і річкових долинах.
Забарівське 16 51(17;29;30;33;37;41;44;45) 19,1 Лісові насадження - ОЗЛД. Захистні насадження у ярах, балках і річкових долинах.
Ланівецьке 17 52 – 59;61 – 63;65 – 66(всі) 519,7 Лісові насадження - Протиерозійні ліси.
Почаївське 18 54(1) 10,7 4Дчрв1Дз2Мд 1Клг2Гз+Яз 57 ОЗЛД. Берегозахистні лісові ділянки.
Почаївське 19 55(1 -4) 7 Лісові насадження - ОЗЛД. Берегозахистні лісові ділянки.
Почаївське 20 57(1 – 3) 9,2 Лісові насадження - ОЗЛД. Берегозахистні лісові ділянки

ОЦЗЛ5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад

Лісництво № сх. Квартал, виділ Площа, га Породний склад Вік Примітка
Вишнівецьке 21 17;53 – 56;57(віс) 182 Лісові насадження - Рекреаційно – оздоровчі ліси
Стіжоцьке 22 55 – 88;90 – 96 (всі) 2366,4 Лісові насадження - Місця збору ягід і грибів
Забарывське 23 23;32;13(всі) 222 Лісові насадження - Місця збору ягід і грибів
Ланівецьке 24 10 – 12;24 – 26;64;67(всі) 262 Лісові насадження - Місця збору ягід і грибів
Почаївське 25 3 – 5;17 – 18;25 – 26;(всі) 295 Лісові насадження - Місця збору ягід і грибів
Суразьке 26 51 – 52 (всі) 51 Лісові насадження - Дитячий оздоровчий табір «Дивосвіт»

ОЦЗЛ6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад

Лісництво № сх. Квартал, виділ Площа, га Породний склад Вік Примітка
Стіжоцьке 27 92(27;28;33;34) 11,2 - - Памятка природи місцевого значення «Данилова гора»
Забарівське 28 23(8) 0,3 Біогалявина, джерело   Джерело святого преподобного Амфілохія
Ланівецьке 29 1(30) 0,2 Декоративна галявина