2

Клас пожежної небезпеки

Завантаження погоди...

Обсяги заготівлі деревини

№ п.п Назва інформації Зміст Примітка
1.Обсяги заготівлі деревини по видах рубок за 2017 рік
1 Обсяги усіх видів заготовленої лісової продукції всього: 55041 м3,ліквідної деревини 46638 м3, на площі 1194 га; із них :
рубки головного користування -28337м3,ліквідної 25215 м3 на площі 89 га;
рубки формування і оздоровлення лісів 20907 м3 на площі 1102 га;-26118 м3, ліквідної
в т. ч. - рубки догляду 7470 на площі 663 га;-11052 м3, ліквідної
- вибіркові санрубки 10277 на площі 386 га;-11516 м3, ліквідної
- суцільні санрубки 448 на площі 1 га;-479 м3, ліквідної
- лісовідновні рубки -541 м3, ліквідної 511 на площі 4 га;
рубки -переформування-715 м3, ліквідної 647 на площі 10 га;
інші не лісогосподарські рубки 516 на площі 3 га;-586 м3, ліквідної
2.Обсяги заготівлі побічної продукції :
1 Заготівля новорічних ялинок 1,5 тис. шт;
2 Відсоток використання поточного приросту А.Фактична рубка з 55041 м3 : 26652,3га = 2,060 м3/га1 га :
Б.Середній приріст на 109274 м3 : 26652,3 га =4,10 м3/га1 га
Фактичне використання поточного приросту: 2,060 : 4,10 х 100 = 50,2 %
3 Площі лісовідновлення і лісорозведення А.Площа посадки лісових культур за 2017 рік – 102,3 га
Б.Площа природного відновлення за 2017 рік – 7,8 га
В.Всього лісовідновлення за 2017 рік – 110,1 га
Г.Площа лісорозведення за 2017 рік – 16,4 га.
4 Дані про стан лісів А.Загальна площа лісгоспу на 01.01.2018 року – 29185 га
Б.Лісова площа – 28157,2 га
В.Покрита лісом площа – 26652,3 га
Г. Розподіл по категоріях захисності : Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення 12239,3 га; Рекреаційно-оздоровчі ліси 3252,4 га; Захисні ліси 1034,5 га; Експлуатаційні ліси 12510,2 га.
Д.Розподіл по вікових категоріях :
Молодняки 5227,4 га.
Середньовікові 14318,9 га.
Пристигаючі 3936,3 га.
Стиглі і перестійні 3134,8 га.
Е.Розподіл по господарствах :
Хвойні 10403,8 га.
Твердолистяні 14696,4 га.
М’яколистяні 1552,1 га.
Є.Загальна середня зміна запасу : 112,12 тис.м3
Ж.Середній вік : 60 років
5 Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших господарських заходів При формуванні виробничо фінансового плану по лісовому і мисливському господарстві та охороні навколишнього природного середовища на 2018 рік, результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель враховані. Додатки №1, №2 (бланки FSC Моніторинг)
6 Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства Обсяг реалізації продукції без ПДВ за 2017 рік становить 38714,0 т. грн., чистий прибуток - 824,0 т.грн., продуктивність праці - 203758 грн. Додаток №3
7 Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених у них заходів Зведена відомість моніторингу ОЦЗЛ Додаток №4